Her kan du søke på offentlige dokumenter som er knyttet til eiendommen. Det er kun elektroniske dokumenter fra  01.01.2012 til 31.12.2019 som vises. Dersom det er registrert elektroniske dokumenter som er unntatt offentlighet, må du søke om innsyn hos servicesenter@lillestrom.kommune.no.

Merk at det er tidligere gårds- og bruksnummer fra Sørum kommune som skal skrives inn i søkefeltet. Alle eiendommer i tidligere Sørum har + 200 på sine gårdsnummer. Eks. 30/11 i tidligere Sørum, er i dag 230/11. Eks. 124/13 i tidligere Sørum, er i dag 324/13.

Du finner gårds- og bruksnummer hos Kartverket dersom du ikke har dette tilgjengelig.

 

Søk i Plan- og byggesaker